India sa nachádza v J Ázii. Geograficky pozostáva z Indického polos. a časti ázijského vnútrozemia. Dĺžka Indie zo severu na juh je 3 050 km, z V na Z 2 950 km. K Indii patria aj tri súostrovia – Andamany, Nicobari a Lakadivy. Rozlohou 3 287 365 km2 je v poradí siedmou najväčšou krajinou sveta.

Štátne zriadenie: federatívna republika
Hlavné mesto: Naí Dillí (New Delhi), 301 300 obyv.
Rozloha: 3 287 365 km2
Počet obyvateľov: 1 080 264 388 (2005)
Hustota zaľudnenia: 363 obyv./ km2
Úradný jazyk: dva hlavné úradné jazyky hindčina a angličtina, ďalej 17 úradných jazykov (telugčina, bengálčina, maráthčina, tamilčina, urdčina, gudžaráčina, kannadčina, malajálamčina, orijačina, pandžábčina, assámčina, kašmírčina, konkančina, manipurčina, nepálčina, sanskrit, sindhčina)
Ras a národ. zloženie: Indovia – viac ako tisíc národ. skupín (99 %), iné – Číňania, Tibeťania, Európania (1 %)
Náboženstvo: hinduizmus (80,3 %), islam (11 % – suniti 8,2 %, šiiti 2,8 %), rímskokatolícke (2,4 %), sikhské (1,1 %), budhizmus (0,7 %), džainisti (0,5 %), iné (4 %)
Urbanizácia: 26,8 %
Priemerná dĺžka života: 62 rokov
Dojčenská úmrtnosť: 108 ‰
Analfabeti: 47,9 %
Nezamestnanosť: 10,4 %

- India je najväčším producentom zákonom povoleného ópia pre farmaceutický priemysel. - Sociálny problém Indie súvisí s prepojením problému chudoby a nerovnosti. Zvlášť vo vidieckych oblastiach platí, že nižšie kasty a skupiny na okraji spoločnosti (pôvodné kmene, moslimovia) sú vždy tí chudobní. - V polovici 90. rokov sa objavil ďalší vážny problém – AIDS. Indická vláda s pomocou dobrovoľníkov sa snaží bojovať proti tejto zákernej chorobe aj aktívnou osvetou v tejto oblasti.
Problém chudoby a chorôb na vidieku je do istej miery spôsobený aj tým, že chudobní nemôžu svojim deťom (veľmi oslabeným neprimeranou stravou) dopriať ani peniaze ani čas na liečbu. Dievčatám sa dáva menšia zdravotná starostlivosť, preto zomierajú vo veľkom počte. Veľa rodičov uprednostňuje synov, pretože tí zostanú s rodičmi a budú sa o nich starať v starobe. Metódy plánovaného rodičovstva, ale aj túžba, aby sa deti dožili dospelosti, pomáhajú redukovať veľkosť indickej rodiny na tri deti (dvaja synovia, jedna dcéra). Ak sa narodí druhé a tretie dievča v rodine bez synov, umrú.

Diskriminácia voči ženám nekončí detstvom a netýka sa iba vidieka. - Stálym problémom je aj diskriminácia voči nižším kastám, ktorá sa prejavuje násilím medzi kastami. Od získania nezávislosti sa však v niektorých štátoch podarilo aj príslušníkom nižších kást získať politickú moc. Až viac ako 50 % pozícií v štátnej službe je vyhradená členom nižších kást. Na vidieku je častým javom, že príslušník nižšej kasty slúži príslušníkovi vyššej kasty
Problematické sa javia aj vzťahy medzi hindmi a moslimami. Po rozdelení Britskej Indie na Indiu a Pakistan, sa moslimovia v severných provinciách, ktorí zostali v Indii, stali zraniteľnými. Od roku 1960 sa nepokoje medzi hindmi a moslimami príležitostne stále objavujú.

Dnešná India je zemou protikladov:
• Aj keď sa tu vyvíjajú kozmické technológie a ročne sa do USA vyvezie počítačový software v hodnote 400 miliónov USD, žije tu tretina najchudobnejších obyvateľov Zeme, skoro dve tretiny detí trpí podvýživou a tretina Indov nemá vlastný záchod.
• Aj keď tu bola kedysi napísaná slávna učebnica lásky Kámasútra, cenzúra ešte dnes zakazuje bozk na filmovom plátne a predmanželský sex je spoločenským tabu
• Aj keď tu v staroveku vznikla majstrovsky prepracovaná filozofia a veda, skoro polovica obyvateľov dodnes nevie písať a čítať
• Aj keď formálne je India jednou z najväčších demokratických krajín na svete, naďalej tu funguje kastový systém (formálne postavený mimo zákon)
• Aj keď India dala svetu Gándhího myšlienku nenásilia, čas od času tu prepukajú krvavé náboženské vojny a na vidieku sú každoročne zabité desaťtisíce novorodených dievčat, ktorých chudobní rodičia by v budúcnosti nemali na tvrdo požadované rozprávkové veno.
• Aj keď sa tu zrodila džinistická myšlienka absolútnej úcty k všetkému živému, na jar 1998 India šokovala svet ďalšími skúškami jadrových zbraní.

Povrch Indie

Himaláje sú široké 160 až 320 km a ťahajú sa 2 400 km popri severnej až po východnú hranicu Indie. Táto oblasť zahŕňa pohorie Karakoram, Centrálne a Východné Himaláje. Najvyšším bodom krajiny je K2 (8 611 m n. m.). Z ďalších vrchov budiacich pozornosť možno spomenúť vrchy ako Kanchenjunga (8 598 m n. m.) a Nanga Parbat (8 125 m n. m.). Oblasť Himalájí zahŕňajúca aj predhorie je riedko osídlená, hlavnou ekonomickou aktivitou je poľnohospodárstvo a pasenie zvierat.

Indogangská nížina (tiahne sa od Panjabu na západe až po Assam na východe. Predstavuje pás rovín široký od 280 do 480 km. Je to poľnohospodársky najproduktívnejšia oblasť Indie. Nížinou tečie niekoľko riečnych systémov. Na juhozápade leží Thárska púšť – veľká suchá piesočnatá oblasť, ktorá sa tiahne od Pakistanu. - polostrovná India. Na severe sa nachádza skupina menších pohorí a plošín. Na západnom okraji Thárskej púšte sa rozprestiera pohorie Aravalli, rieka Narmada oddeľuje pohoria Vindhya (na severe) a Satpura (na juhu). V južnej časti polostrova leží Dekanská plošina obklop pri pobreží V (nižší a miernejší) a Z Ghátom (strmý).

Podnebie a počasie v Indii

Väčšina územia má tropické a subtropické podnebie s malými výkyvmi teplôt počas období. Aj keď severné nížiny (územie) majú chladnejšie zimy a horúcejšie letá. Horské oblasti majú studené zimy a chladné letá. S prudko rastúcou nadmorskou výškou v pohoriach sa mení subtrop. podnebie na polárne v rámci niekoľkých míľ.

India má tropickú monzúnovú klímu s výrazným ročným rozdelením zrážok; chladné obdobie od januára do marca (výdatné zrážky len na pobreží Bengálskeho zálivu) a horúce obdobie od apríla do mája. V máji/júni na juhozápade začínajúce obdobie dažďov sa posúva v priebehu nasledujúcich mesiacov cez celý indický subkontinent a dosiahne severovýchod a sever asi v septembri; v dôsledku nepravidelností v postupe monzúnových vĺn vnikajú časté absencie alebo súčasný výskyt sucha a záplavových katastrof. 
Priemerný ročný úhrn zrážok pre krajinu ako celok je 1250 mm. Najbohatšie oblasti na zrážky sú Západný Ghát a východné svahy Himalájí, kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi - Cherrapunji ( 10 900 mm). Na zrážky najchudobnejší je SZ. V období prechodu (okt až dec) na juhu nastáva druhé obdobie dažďov.

Vodstvo Indie

Rieky Indie môžeme rozdeliť do troch skupín – veľké himalájske rieky na severe, rieky tečúce na západ a na východ a zvyšok tvoria rieky polostrovnej Indie. Iba málo riek je splavných, dôvodom sú mohutné naplaveniny a veľké sezónne rozdiely prietokov riek spôsobené monzúnmi.

Na mnohých riekach sú vybudované hrádze pre zavlažovanie, ktoré odkláňajú vodu do najstarších a najrozsiahlejších kanálov na svete. Indus, Ganga a Brahmaputra. Indus (2900 km dlhý) pramení v Himalájach Tibetu, tečie cez územie Jammy a Kašmíru a vteká do Pakistanu. Vody z troch najväčších prítokov (Sutlej, Ravi, Chenab) sú odklonené pre Indiu (dohodou). Brahmaputra (2900 km) tiež pramení v Tibetských Himalájach. Tečie cez Assam, na juh cez Bangladéš do Bengálskeho zálivu. 2510 km dlhá Ganga pramení v Himalájach Indie. Jej najväčším prítokom je Yamuna. Ganga ústi dvomi vetvami – prvá cez Bangladéš do Bengálskeho zálivu, druhá ústi pri Kalkate. Najväčšia na západ tečúca rieka, Narmada, ústi do Arabského mora. Stavajú sa na nej viaceré priehrady, na reguláciu zavlažovania. Tri veľké rieky tečúce do Bengálskeho zálivu prameniace na západe Dekanskej plošiny sú Godavari, Krishna, Kaveri (od severu).

História a dejiny Indie

2500 rokov pred Kristom vznikla v údolí rieky Indus (na území dnešného Pakistanu) na tú veľmi vyspelá civilizácia, kde sa objavili už zárodky hinduistického náboženstva. Zhruba o tisíc rokov neskôr začali z centrálnej Ázie prenikať kmene Árijcov, ktoré túto civilizáciu zničili a postupne ovládli celý indický subkontinent.

Vtedy sa vytvoril dnešný kastový systém, ktorého účelom zrejme bolo zachovanie nadradenosti Árijcov nad pôvodným obyvateľstvom. 
- Postupom času vzniklo v Indii mnoho vzájomne znepriatelených kniežatstiev. Okolo roku 1500 pr. Kr. vznikli posvätné knihy Védy, po roku 500 pr. Kr. sa v severnej Indii objavil budhizmus. Asi tisíc rokov bola India obrovskou budhistickou ríšou. Až po roku 500 po Kr. bol budhizmus vystriedaný hinduizmom.
K významnému kultúrnemu a historickému prelomu došlo okolo roku 1000, kedy sever ovládol moslimský - panovník Mahmúd z Ghazni. V roku 1192 dobili moslimovia Pandžáb a Dillí a dostali sa až k Benáresu. Severnú Indiu si udržali až do začiatku 14. storočia (kedy sa ich ríša rozpadla), napriek tomu ale nikdy nedokázali donútiť väčšinu hinduistického obyvateľstva k prijatiu islamu. Okolo roku 1500 začali do Indie prenikať prví európski kolonisti (Vasco da Gama pristál v meste Goa v roku 1498). V 16. storočí sa moslimský sever zjednotil, rozpadol sa hinduistický štát v strede Indie, a tak sa islamu otvorili dvere do južnej Indie – vznikla Severoindická mughalská ríša. Po jej rozpade v 18. storočí medzi jednotlivými štátikmi boli neustále vojny.
- Po Portugalcoch sa na pobrežie Indie vylodili britskí kolonizátori a po roku 1600 sa tu usadili natrvalo. Anglické záujmy zastupovala Východoindická spoločnosť, ktorá postupne založila na území Indie veľa prístavov a obchodných centier. Aj keď sa tu snažili uchytiť aj Francúzi či Holanďania, bola po silných bojoch už v 18. storočí celá India pod britskou nadvládou. Okrem drancovania poľnohospodárstva, hospodárstva a prírodných zdrojov priniesli dve storočia britskej nadvlády aj mnoho užitočného – dedičstvom je napríklad dnešný rozvetvený železničný systém, rozvinuté školstvo, demokratické tradície, rozšírenie angličtiny ako univerzálneho dorozumievacieho prostriedku, dokonalý úradný poriadok a ďalšie.
- V roku 1857 vypuklo veľké povstanie domorodých vojakov Východoindickej spoločnosti, ktoré zachvátilo celú severnú Indiu a bolo potlačené až po 14 mesiacoch. Po povstaní prešla správa Indie a Východoindickej spoločnosti priamo na britskú vládu, v roku 1876 bolo vyhlásené Indické cisárstvo a britská kráľovná sa tak formálne stala indickou cisárovnou.
- Koncom 19. storočia sa objavujú počiatky boja za nezávislosť. Vznikla strana Indický národný kongres, ktorá požadovala účasť Indov na vláde a spravovaní krajiny. Po 1. svetovej vojne sa na jej čelo dostal mladý vzdelaný právnik Móhandás Gándhí (neskôr priezvisko Mahátmá), ktorý prišiel s myšlienkou nenásilného odporu a občianskej neposlušnosti. Nezávisle na jeho myšlienkach nenásilia však došlo k mnohým krvavým zrážkam medzi hinduistami a moslimami, ktorí požadovali vytvorenie samostatného moslimského štátu. Po druhej svetovej vojne už bolo isté, že Británia si Indiu ako kolóniu neudrží.
- Aj po rozdelení podľa náboženstva zostala rada problémov. V roku 1962 India prehrala vojnu s Čínou o časť himalájskeho Ladaku (Aksaj Čin). Hinduistický kašmírsky maharadža sa v roku 1947 rozhodol svoj štátik pripojiť k Indii, aj keď väčšina obyvateľov Kašmíru sú moslimovia. Preto v roku 1965 medzi Indiou a Pakistanom, ktorý si na toto územie nárokuje, vypukla vojna o Kašmír. Spor urovnalo OSN, ale horskou hranicu dodnes India ani Pakistan neuznali.

Obyvateľstvo Indie

India je federatívna republika. Administratívne sa delí na 28 štátov a 7 teritórií. Nezávislosť získala 15. augusta 1947. Hlavou štátu je prezident, jeho úloha je hlavne reprezentačná (ako v Británii). 
Ročný prírastok obyvateľov v roku 2005 bol 1,4 %.

Náboženstvo v Indii má hlboké historické korene a je veľmi dôležité. India sa považuje za kolísku hinduizmu a budhizmu. Mnoho ľudí praktizuje hinduizmus spolu s islamom. Okolo 80 % Indov je hinduistov, existujú však medzi nimi závažné rozdiely. V štyroch rohoch krajiny majú svoje posvätné pútnické miesta. Významné sväté mesto Hindov je Varanasi. Asi 13 % vyznáva islam, ktorý je tiež rozdelený na niekoľko odlišných komunít. Najväčší rozdiel je medzi sunitskou a šiítskou vetvou. Moslimské komunity v Indii sú viac v mestách ako na vidieku. Vo veľa mestách na severe Indie žije aj viac ako 1/3 moslimov. Okrem Jammu, Kašmíru a súostrovia Lakadivi, kde je viac ako 2/3 moslimov, väčšie koncentrácie sú hlavne v štátoch Uttar Pradesh (žije tu až ¼ všetkých moslimov Indie), Assam, Západné Bengálsko, či Kerala. 
Medzi ďalšie väčšie náboženské skupiny patria kresťania (2,3 %), Sikhovia (1,9 %), budhisti (0,8 %), zvyšné percentá tvoria prívrženci džinizmu, bahaizmu a zooastrizmu. Kresťania žijú hlavne v urbanizovaných územiach po celej Indii, s väčšou koncentráciou v štátoch Kerala, Tamil Nāndu a Goa. Väčšinové postavenie majú v troch štátoch na severovýchode (Nagaland, Mizoram a Meghalaya). Najviac sikhov žije na území Panjabu, hlavne vo vidieckych oblastiach. Budhisti žijú v malých počtoch v Himalájach a v štáte Mahārāshtra. V západných štátoch sú džinisti, zooastristi sú hlavne v mestách Bombay, Kalkata, Vadorara a Cochine.
Jazykové rodiny Na Indickom subkontinente sú rozšírené dve veľké jazykové rodiny. Indoiránska vetva indoeurópskej rodiny sa vyskytuje na severe a dravidské jazyky na juhu. Ďalšie veľké rodiny sú sinotibetská (pozdĺž hrebeňa Himalájí) – veľa jazykov používaných malým počtom ľudí a austroázijské jazyky (niektoré kmene). Pôvod všetkých jazykov siaha hlboko do minulosti a dlhé storočia sa navzájom ovplyvňovali.
Veková štruktúra Vo veku 0 až 14 rokov je 31,2 % obyvateľov, 15 až 64 rokov je 63,9 % a starších ako 65 rokov je len 4,9 % populácie. V populácii prevažujú muži nad ženami, aj keď len mierne. Priemerná dĺžka života pri narodení je 63,57 rokov u mužov a 65,16 rokov u žien. Na tisíc živonarodených pripadá 56,29 úmrtí. Až 25 % populácie žije pod hranicou chudoby (2002).
Sídla Najväčším mestom Indie ako aj hlavným obchodným, finančným a výrobným centrom je Kalkata. V roku 2001 mala 13,2 miliónov obyvateľov. 27 miest má počet obyvateľov viac ako milión (2001). Najväčšími metropolitnými územiami sú Mumbai (Bombay; 11,9 mil.) – najdôležitejší prístav, Delhi (Dillí; 12,8 mil.) – historické mesto, ako aj hlavné dopravné, obchodné a priemyselné centrum, Chennai (6,42 mil.) – jeden z najdôležitejších prístavov. Ďalšie významné mestá s viac ako miliónom obyvateľov sú Bangalore (rastúci hi-tech priemysel), Hyderābād, Nāgpur, Lucknow a Jaipur (centrá vlády a služieb).

Ekonomika Indie

Najväčšími obchodnými partnermi Indie sú USA, Spojené Arabské Emiráty (UAE), Čína, Veľká Británia. India vyváža hlavne perly, drahokamy, tkaniny, koberce, strojárenské výrobky, chemikálie, morské a poľnohospodárske produkty.

Ďalšie dôležité produkty na export sú rudy, kožené výrobky, koberce, elektronika, počítačový softvér. Práve elektronika a softvér tvorili v rokoch 1999-2000 až 15 % z exportu a majú stále rastúcu tendenciu. 
India dováža hlavne ropu, drahokamy a polodrahokamy, elektroniku, stroje, železo, oceľ, hnojivá a plasty. Krajiny, od ktorých dováža, sú USA, Belgicko, Veľká Británia, Saudská Arábia, Japonsko, UAE.

Hospodárstvo Indie

Indické hospodárstvo zamestnáva 473 miliónov ľudí. Najviac ľudí, až 67 %, pracuje v poľnohospodárstve, 20 % pracuje v službách a 13 % v priemysle. Ženy tvoria iba 33 % celkovej pracovnej sily.

Zamestnaných je aj veľa detí, ktoré pracujú v poľnohospodárstve (výpomoc v čase zberu úrody, pri pasení zvierat), tkajú koberce, pomáhajú ako predajcovia v stánkoch s čajom, či slúžia ako pomocná sila v domácnostiach zámožných obyvateľov. Odhady počtu pracujúcich detí sa veľmi líšia, pretože detská práca je ilegálna a neexistuje žiaden dôveryhodný zdroj. Je snaha odstrániť detskú prácu, hlavne v najviac riskantných odvetviach. 

Keďže veľa ľudí pracuje len prechodne alebo na čiastočný úväzok, dá sa len veľmi ťažko zistiť mieru nezamestnanosti. V niektorých zdrojoch sa uvádza miera nezamestnanosti 9 %.

Priemysel Indie

Základom pre rozvoj indického poľnohospodárstva a priemyslu je dostatok energie. Energeticky je India najviac závislá na uhlí, potom na rope, hydroelektrine a zemnom plyne. Tepelné elektrárne, založené na spaľovaní uhlia, produkujú až 84 % elektrickej energie Indie, vodné 12 % a jadrové a geotermálne zvyšok. Hoci je India stále sebestačná v množstve uhlia, kvôli rastúcemu dopytu musí dovážať ropu. V roku 1990 dovážala India 40 % z celkovej spotreby ropy, v roku 2000 už 60 % a podiel stále rastie.

India je svetová veľmoc v produkcii železnej rudy, uhlia a bauxitu. Významná je aj produkcia mangánu, dolomitu, vápenca, sľúd, medi, ropy, zemného plynu, chrómu, fosfátov, zinku, zlata a striebra. 
Dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia sú strojárstvo (dopravné zariadenia od bicyklov po nákladné autá a lokomotívy, obrábacie stroje, elektronika) a chemický priemysel (spracovanie ropy, výroba hnojív, chemikálií, umelých vlákien a plastu). Okrem nich k najrýchlejšie rastúcim odvetviam priemyslu patrí výroba sofwaru, počítačový sektor. Toto odvetvie sa rozvíja vďaka spolupráci so zahraničnými spoločnosťami (hlavne po roku 1999). Ročná produkcia osobných automobilov vzrástla zo 47 000 v roku 1970-1971 na 701 550 (1999-2000). Produkcia bicyklov za to isté obdobie vzrástla z 2 miliónov na 13 miliónov.

Poľnohospodárstvo v Indii

Väčšinu krajiny zaberajú malé farmy s plochou priemerne 1,5 ha, kde sa pracuje ručne, prípadne s ťažnými zvieratami. Existujú však aj väčšie farmy s plochou 4 ha, dokonca je aj pár fariem väčších ako 20 ha. 
plodiny - cukrová trstina, ryža, pšenica, čajovník, bavlník, juta. 186 mil. kusov hovädzieho dobytka, ktorý sa využíva ako ťažná sila a na výrobu kože. Byvoly sa chovajú na mlieko a mliečne výrobky, ovce na vlnu a kozy sú hlavný zdroj mäsa.

Poľnohospodárstvo zaznamenáva občasné poklesy, ktoré sú výsledkom striedania sa obdobia sucha a obdobia záplav. Ročné výkyvy produkcie pomáha vyrovnávať dovoz potravín. Produkcia obilnín len horko-ťažko drží krok s tempom rastu obyvateľov. V 1970 vláda zaviedla tzv. Zelenú revolúciu – používanie umelých hnojív a riadenie zavlažovania. V oblastiach severozápadnej Indie a v deltových oblastiach sa podarilo zvýšiť produkciu obilnín, ale v suchých polopúštnych oblastiach nie. 
Pre hospodárstvo regiónov ako delta Gangy, Západne Bengálsko a pozdĺž juhozápadného pobrežia je podstatný rozsiahly rybolov (pre komerčné účely).

Odporúčané weby