Mimoriadne atraktívna a zaujímavá 3 km dlhá krasová tiesňava nachádzajúca sa 32 km od Rožňavy vo východnej časti Národného parku Slovenský kras.

Tiesňava, ktorá je vyhlásená aj za Národnú prírodnú rezerváciu je miestami len 10 m široká so skalnými útesmi dosahujúcimi relatívnu výšku až vyše 300 m, ktoré upútajú pozornosť návštevníkov svojou mohutnosťou i zaujímavými tvarmi. Pri ústí doliny sa nachádza parkovisko, odkiaľ vedie aj náučný chodník predstavujúci prírodné hodnoty tejto zaujímavej lokality.

Zaujímavosti náučného chodníka: tiesňava Zádielskej doliny, hlboká až 300 m, so skalnými útvarmi ako Cukrová homoľa, Čertova stena, Čarodejnica, Zádielská planina na vrchole so škrapovými poľami, krasovými jamami, výskyt chránených a zriedkavých druhov rastlín a živočíchov, Zádielske hradisko, jedno z najväčších pravekých hradísk na Slovensku

Už po milióny rokov narážajú vody Blatnického potoka na vápencový masív planiny. Za tento čas si prerazili cestu až do Turnianskej kotliny a utvorili monumentálnu tiesňavu Zádielskej doliny.

Pre svoje najmä botanické a zoologické hodnoty bola tiesňava vyhlásená úpravou MK SSR č. 457/1986 - 32 zo dňa 31. januára 1986 s platnosťou od 1. mája 1986 za štátnu prírodnú rezerváciu. Jej rozloha je 214,73 ha a nachádza sa na katastrálnych územiach Bôrka a Turnianske Podhradie (Háj). Prírodná rezervácia dokumentuje vplyv vody na morfológiu krajiny, vývoj flóry a fauny v postglaciáli a vplyv reliéfu terénu na výskyt druhov.

V tomto zmysle treba považovať prírodné hodnoty rezervácie za kultúrne dedičstvo nevyčísliteľnej ceny, ktoré má slúžiť Ľudskej spoločnosti predovšetkým ako výskumný a študijný objekt.

Krása tiesňavy a bizarnosť skalísk lákajú čoraz viac návštevníkov hľadajúcich po svojej práci oddych i poučenie. Je potrebné hľadať možnosti, ako skĺbiť prírodné potreby pracujúcich s rešpektovaním prirodzeného vývoja rastlinných a živočíšnych druhov. Jediné správne riešenie vidíme vo výchove človeka ku kultivovanému vzťahu k prírode a k osvojeniu si skutočnosti, že zdedené prírodné hodnoty sú majetkom celého ľudstva, a teda aj tých pokolení, ktoré prídu po nás.

Odporúčané weby