Podnikateľské subjekty už pri vstupe do podnikania vedia, že ak nenájdu spôsob, ako sa stať konkurencieschopným a nebudú zvyšovať zisky, sú predurčené na zánik. V každom priemyselnom odvetví je veľká konkurencia a ak chcú podnikatelia preraziť, musia podnikať potrebné kroky. Zaspať na vavrínoch by bolo pre nich likvidačné.

Ako ale pomôcť vášmu podnikaniu, aby vaša firma nebola odsúdená na zánik?

Ochrana zdravia zamestnancov

Aby firma nebola odsúdená na zánik, je potrebná ochrana zdravia zamestnancov. Zdravie a bezpečnosť sú dôležité pre správne fungovanie. Fungovať vo firme, kde nie sú vytvorené ideálne podmienky pre zamestnancov, je nemysliteľné. Zamestnanci pracujúci vo firme, ktorá im nezabezpečí adekvátne podmienky na prácu, jednoducho budú hľadať prácu inde, a to by pre firmy bolo katastrofálne, vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Ochranu zdravia zamestnancov si môžete „poistiť“ užitočným certifikátom ISO 45001. Základným princípom je identifikácia všetkých možných rizík na pracoviskách a ich efektívne riadenie tak, aby boli minimalizované možné poškodenia zdravia zamestnancov.

Zlepšenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Aby ste mohli vykonávať podnikateľskú činnosť, potrebujete dodávateľov, ktorí vám budú zabezpečovať materiál. Skúste sa zamerať na získanie certifikátu známeho ako ISO 9001. Keď sa zákazníci budú pýtať na certifikát, budú mať na mysli práve tento.

Norma rieši procesný prístup v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Získanie tohto certifikátu vám zabezpečí trvalé zlepšovanie firmy a aj zvýšenie konkurencieschopnosti.

Ak nechcete byť odsúdený na zánik, dôležité je myslieť predovšetkým na neustále sa vzdelávanie. Samozrejmosťou je aj vytvorenie dobrých podmienok na prácu a zlepšenie dodávateľsko- odberateľských vzťahov.

Odporúčané weby