Hosting podľa vašich potrieb od WebSupport.sk

Islam - najmladšie svetové náboženstvo

Islam - najmladšie svetové náboženstvo 4.5 out of 5 based on 2 votes.

Islam je najmladšie svetové náboženstvo. Islam je arabské slovo a znamená „podriadenie božej vôli“. Moslimovia sú tí, ktorí „sa podriaďujú Alahovi“. Alah je jediný skutočný Boh. Svätou knihou islamu je al-kur´án (korán). Je to božie slovo zjavené prorokovi Mohamedovi. Islam má 5 základných vieroučných článkov: vieru v jediného Boha; vieru v zjavenú svätú knihu; vieru v prorokov; vieru v anjelov; vieru v posmrtný život.

Islam založil prorok Mohamed, ktorý sa narodil okolo r. 570 v Mekke v západnej Arábii. Mohamed vyzval Arabov, aby uverili v jediného Boha. Kto v neho uverí a bude žiť v duchu koránu, toho čaká odmena v raji. Kto však Mohamedovo posolstvo odmietne, bude potrestaný v pekle.

Moslimovia veria v božiu jedinečnosť a zdôrazňujú, že okrem Boha neslobodno nikoho uctievať. Boh je stvoriteľ, darca života, je všade prítomný a na nič ani na nikoho sa neponáša.

Kult v islame je veľmi jednoduchý. Nevyskytujú sa v ňom žiadne religiózne obrazy ani hudba. Zásadný význam má samotná viera, vernosť Alahovi a plnenie základných 5 povinností (filarov) záväzných pre každého moslima:

  1. Vvyznanie viery (šaháda): spočíva v opakovaní formulky „Nie je božstvo okrem Boha Alaha. Vyznávam, že Mohamed je posol Boží.“ Moslimské ženy majú zakázané vydávať sa za inovercov, muži si však môžu zobrať príslušníčku iného monoteistického náboženstva. Deti z takéhoto zväzku s považujú za moslimov.
  2. Modlitba (salát): päťkrát denne a pri iných príležitostiach (zatmenie, pohreb...). počas modlitby musí byť moslim v stave rituálnej čistoty a musí sa modliť na čistom mieste obrátený tvárou smerom k Mekke.
  3. Almužna (zakat): povinnosť poskytnúť almužnu chudobným.
  4. Pôst (saum): počas pôstneho mesiaca – ramadánu. Od svitania do súmraku je zakázané jesť, piť, užívať lieky, fajčiť alebo oddávať sa rozkoši. Povinnosť pôstu sa nevzťahuje na deti, chorých a starých ľudí.
  5. Veľká púť (hadždž): moslim ju musí absolvovať aspoň raz za život.

Jednou z foriem služby Bohu je džihád. Ide o usilovanie sa o to, čo sa páči Bohu. Najčastejšie nadobúda podobu ozbrojeného boja proti nepriateľom islamu, teda inovercom. Smrť v tomto boji sa považuje za priamu vstupenku do raja.

V kultovom živote sa zdôrazňuje potreba zachovávať čistotu. Islam obsahuje aj stravovacie predpisy. Zakázané je bravčové mäso, krv, alkoholické nápoje... Islam toleruje polygamiu. V niektorých konzervatívnych moslimských krajinách majú ženy povinnosť zahaľovať sa a nosiť čádor.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (2 Votes)